Ngôn ngữ:

Tiếng Faroe

[fo]

Trở lại Tiếng Faroe

Thể loại: Number

Đăng ký theo dõi Number phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?