Ngôn ngữ:

Tiếng Faroe

[fo]

Trở lại Tiếng Faroe

Thể loại: planets

Đăng ký theo dõi planets phát âm