Ngôn ngữ:

Tiếng Ireland

[ga]

Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: greeting

Đăng ký theo dõi greeting phát âm