Ngôn ngữ:

Tiếng Ireland

[ga]

Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: Number

Đăng ký theo dõi Number phát âm

  • phát âm 100 100
  • phát âm rua rua
  • phát âm 1984 1984
  • phát âm anam anam
  • phát âm céad céad
  • phát âm cent cent
  • phát âm um um
  • phát âm 1985 1985