Ngôn ngữ:

Tiếng Ireland

[ga]

Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: place name (foreign)

Đăng ký theo dõi place name (foreign) phát âm