Ngôn ngữ:

Tiếng Ireland

[ga]

Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: Taoiseach

Đăng ký theo dõi Taoiseach phát âm