Ngôn ngữ:

Tiếng Ireland

[ga]

Trở lại Tiếng Ireland

Thể loại: verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm