Ngôn ngữ:

Tiếng Galicia

[gl]

Trở lại Tiếng Galicia

Thể loại: nome proprio di persona

Đăng ký theo dõi nome proprio di persona phát âm