Ngôn ngữ:

Tiếng Guaraní

[gn]

Trở lại Tiếng Guaraní

Thể loại: frases útiles

Đăng ký theo dõi frases útiles phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?