Ngôn ngữ:

Tiếng Gujarat

[gu]

Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: brother

Đăng ký theo dõi brother phát âm