Ngôn ngữ:

Tiếng Gujarat

[gu]

Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: Gandhi

Đăng ký theo dõi Gandhi phát âm