Ngôn ngữ:

Tiếng Gujarat

[gu]

Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: india

Đăng ký theo dõi india phát âm