Ngôn ngữ:

Tiếng Gujarat

[gu]

Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: male name and surname

Đăng ký theo dõi male name and surname phát âm