Ngôn ngữ:

Tiếng Gujarat

[gu]

Trở lại Tiếng Gujarat

Thể loại: placenames

Đăng ký theo dõi placenames phát âm