Ngôn ngữ:

Tiếng Manx

[gv]

Trở lại Tiếng Manx

Thể loại: greetings

Đăng ký theo dõi greetings phát âm