Ngôn ngữ:

Tiếng Manx

[gv]

Trở lại Tiếng Manx

Thể loại: What is your name?

Đăng ký theo dõi What is your name? phát âm