Ngôn ngữ:

Tiếng Khách Gia

[hak]

Trở lại Tiếng Khách Gia

Thể loại: 粵語文字

Đăng ký theo dõi 粵語文字 phát âm

 • phát âm 佢
 • phát âm 靚
 • phát âm 琼
 • phát âm 腻
 • phát âm 系
 • phát âm 吟
 • phát âm 伏
 • phát âm 漚
 • phát âm 仔
 • phát âm 瓊
 • phát âm 蛤
 • phát âm 晏
 • phát âm 抵
 • phát âm 捋
 • phát âm 恨
 • phát âm 侵
 • phát âm 閂
 • phát âm 重
 • phát âm 捽
 • phát âm 文
 • phát âm 僆
 • phát âm 定
 • phát âm 韧
 • phát âm 點
 • phát âm 喊
 • phát âm 地
 • phát âm 嗲
 • phát âm 大
 • phát âm 撩
 • phát âm 暢
 • phát âm 嬲
 • phát âm 戇
 • phát âm 燂
 • phát âm 啄
 • phát âm 搽