Ngôn ngữ:

Tiếng Khách Gia

[hak]

Trở lại Tiếng Khách Gia

  • phát âm 銀
  • phát âm 銅