Ngôn ngữ:

Tiếng Hê-brơ

[he]

Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: flowers

Đăng ký theo dõi flowers phát âm