Ngôn ngữ:

Tiếng Hê-brơ

[he]

Trở lại Tiếng Hê-brơ