Ngôn ngữ:

Tiếng Hê-brơ

[he]

Trở lại Tiếng Hê-brơ

Thể loại: place in Israel

Đăng ký theo dõi place in Israel phát âm