Ngôn ngữ:

Tiếng Croatia

[hr]

Trở lại Tiếng Croatia

  • phát âm rod rod