Ngôn ngữ:

Tiếng Croatia

[hr]

Trở lại Tiếng Croatia

 • phát âm trideset i pet trideset i pet
 • phát âm 71 71
 • phát âm 18 18
 • phát âm 51 51
 • phát âm 31 31
 • phát âm 72 72
 • phát âm 52 52
 • phát âm 32 32
 • phát âm 20 20
 • phát âm 6 6
 • phát âm 4 4
 • phát âm 81 81
 • phát âm 21 21
 • phát âm 61 61
 • phát âm 41 41
 • phát âm 82 82
 • phát âm 22 22
 • phát âm 62 62
 • phát âm 42 42
 • phát âm 9 9
 • phát âm 23 23
 • phát âm 7 7
 • phát âm deka deka
 • phát âm one one
 • phát âm 11 11
 • phát âm 111 111
 • phát âm 10000 10000
 • phát âm 10 10
 • phát âm tri tri
 • phát âm 3 3