Ngôn ngữ:

Tiếng Thượng Sorbian

[hsb]

Trở lại Tiếng Thượng Sorbian

Thể loại: adjectives in Upper Sorbian

Đăng ký theo dõi adjectives in Upper Sorbian phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?