Ngôn ngữ:

Tiếng Tương

[hsn]

Trở lại Tiếng Tương

  • phát âm 鋁
  • phát âm 鐵