Ngôn ngữ:

Tiếng Tương

[hsn]

Trở lại Tiếng Tương

Thể loại: 元素表

Đăng ký theo dõi 元素表 phát âm

  • phát âm 鐵
  • phát âm 鋁