Ngôn ngữ:

Tiếng Tương

[hsn]

Trở lại Tiếng Tương

Thể loại: 粵語文字(簡體)

Đăng ký theo dõi 粵語文字(簡體) phát âm

  • phát âm 搣
  • phát âm 嗍
  • phát âm 嬲
  • phát âm 冇
  • phát âm 晏