Ngôn ngữ:

Tiếng Tương

[hsn]

Trở lại Tiếng Tương

Thể loại: chimical element

Đăng ký theo dõi chimical element phát âm

  • phát âm 鋁
  • phát âm 鐵