Ngôn ngữ:

Tiếng Hungary

[hu]

Trở lại Tiếng Hungary

Thể loại: határozói igenév

Đăng ký theo dõi határozói igenév phát âm