Ngôn ngữ:

Tiếng Hungary

[hu]

Trở lại Tiếng Hungary

Thể loại: időhatározó

Đăng ký theo dõi időhatározó phát âm