Ngôn ngữ:

Tiếng Armenia

[hy]

Trở lại Tiếng Armenia

Thể loại: գրենական պիտույք

Đăng ký theo dõi գրենական պիտույք phát âm