Ngôn ngữ:

Tiếng Armenia

[hy]

Trở lại Tiếng Armenia

Thể loại: քաղաք

Đăng ký theo dõi քաղաք phát âm