Ngôn ngữ:

Tiếng Igbo

[ig]

Trở lại Tiếng Igbo

Thể loại: animals (elephant)

Đăng ký theo dõi animals (elephant) phát âm