Ngôn ngữ:

Tiếng Igbo

[ig]

Trở lại Tiếng Igbo

Thể loại: fish

Đăng ký theo dõi fish phát âm