Ngôn ngữ:

Tiếng Igbo

[ig]

Trở lại Tiếng Igbo

Thể loại: names

Đăng ký theo dõi names phát âm

  • phát âm aka aka
  • phát âm Ala Ala
  • phát âm anyanwu anyanwu
  • phát âm Lee Lee
  • phát âm ji ji
  • phát âm anya anya
  • phát âm ahu ahu