Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ii]

Trở lại Tiếng Di

Thể loại: 10

Đăng ký theo dõi 10 phát âm

  • phát âm ꊰ