Ngôn ngữ:

Tiếng Di

[ꆇꉙ]

Trở lại Tiếng Di

4 từ đang chờ phát âm.