Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: afraid

Đăng ký theo dõi afraid phát âm