Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

  • phát âm aso aso
  • phát âm buaya buaya