Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Bright moon

Đăng ký theo dõi Bright moon phát âm