Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: female names

Đăng ký theo dõi female names phát âm

  • phát âm Ita Ita