Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: fire

Đăng ký theo dõi fire phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?