Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: fire

Đăng ký theo dõi fire phát âm

  • phát âm apoy apoy
  • phát âm apuy apuy