Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: horse

Đăng ký theo dõi horse phát âm

  • phát âm asi asi