Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: jute

Đăng ký theo dõi jute phát âm