Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: know

Đăng ký theo dõi know phát âm

  • phát âm ammo ammo