Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Lullaby of Love

Đăng ký theo dõi Lullaby of Love phát âm

Không có từ nào trong thể loại này.
Bạn có muốn thêm từ?