Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Manang Biday

Đăng ký theo dõi Manang Biday phát âm