Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

  • phát âm dara dara
  • phát âm aman aman
  • phát âm adda adda