Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: naraniag a bulan

Đăng ký theo dõi naraniag a bulan phát âm