Ngôn ngữ:

Tiếng Iloko

[ilo]

Trở lại Tiếng Iloko

Thể loại: Numbers

Đăng ký theo dõi Numbers phát âm

  • phát âm ti ti